Лъчетерапията убива раковите клетки чрез високоенергийни вълни или частици. Използва се при ранно диагностицирани малки тумори като алтернатива на хирургична операция, а при невъзможност карциномът да бъде отстранен оперативно се прилага заедно с химиотерапия (едновременно с химиотерапията или последователно). Може да се прилага и преди или след хирургично лечение, за да намали размера на тумора преди операцията или да премахне ракови клетки, евентуално останали след операцията. Лъчетерапия може да се прилага и при облекчаване на симптоми, предизвикани от разпространението на белодробния рак в други органи.

Лъчетерапията се разделя на два основни вида:

Лъчетерапия с външен лъч. Най-често при третиране на недребноклетъчен рак на белия дроб се избира подход, при който източникът на радиация е извън тялото. Процедурата е безболезнена, наподобява рентгеново изследване, но със значително по-висока степен на облъчване. В зависимост от вида на използвания метод и причината, поради която се прилага, честота и периодът на облъчването са различни, като, обичайно, лъчелечението на белите дробове се извършва 5 дни от седмицата в продължение на 5 до 7 седмици.

По-новите техники за лъчетерапия, които спомагат за по-прецизно лечение на раковите заболявания на белите дробове, като същевременно намаляват облъчването на близките здрави тъкани, са:

  • Стереотактичната лъчетерапия (SBRT), известна още като стереотактична аблативна лъчетерапия (SABR), най-често се използва за лечение на ранен стадий на рак на белите дробове, когато операция не може да се извърши поради здравословното състояние или желанието на пациента. Този вид лъчетерапия може да е подходяща и при тумори, които са с ограничено разпространение в други части на тялото, като например мозъка или надбъбречната жлеза. Вместо използването на малка доза радиация всеки ден в продължение на няколко седмици, стереотактичната лъчетерапия се извършва чрез много фокусирани лъчи с високи дози радиация, доставени в по-малък брой прилагания (обикновено от 1 до 5). Няколко лъча се насочват към тумора от различни ъгли.
  • Триизмерната конформална лъчетерапия (3D-CRT) използва специални компютри за точно картографиране на местоположението на тумора. След това радиационните лъчи се насочват към тумора от няколко посоки, което намалява вероятността за увреждане на нормалните тъкани.
  • Интензитет-модулирана лъчетерапия (IMRT) е вид триизмерна терапия, при която освен насочване на лъчите към тумора от няколко ъгъла, може да се регулира и силата им, за да се ограничи дозата, достигаща близките нормални тъкани. Тази техника се използва най-често, ако туморите са близо до важни структури като гръбначния мозък.
  • Вариация на IMRT се нарича волуметрична модулирана ротационна терапия (VMAT). При този метод се използва апарат, който доставя лъчетерапевтичната доза бързо, като се завърта около тялото веднъж. Това позволява всяко лечение да се прилага само за няколко минути.
  • Стереотактичната радиохирургия (SRS) всъщност не е операция, а вид стереотактична лъчетерапия, която се извършва само в една сесия. Понякога може да се използва вместо или заедно с операция за единични тумори, които са се разпространили в мозъка. Може да се осъществи с апарат, наречен линеен ускорител (машина, която създава радиация). Лечението може да се повтори, ако е необходимо.

Брахитерапия (с вътрешен лъч) – Малки източници на радиоактивност се поставят директно в тумора или в дихателните пътища в близост до тумора, чрез бронхоскоп или по време на операция. По този начин радиоактивното въздействие върху здравите тъканите в близост е ограничено.


Материалът се публикува под редакцията на д-р Красимир Койнов.

Материалът е рецензиран от медицински експерт, за да се осигури медицинска точност и съобразеност с аудиторията.

Предназначен е да допълни информацията, която получавате от Вашия  лекар и никога не трябва да се смята за персонален медицински съвет. Винаги се консултирайте с Вашия лекар при въпроси за Вашето здраве.

BG-3359/12.2020