Грижата за Вашето здраве не приключва с края на терапията.

След като лечението приключи, Вашият лекар ще организира последващи контролни прегледи. Провеждат се редовни образни изследвания с рентген или КТ на  гръден кош, за да се провери дали няма други тумори. Вашият лекар също ще оцени усложненията или нежеланите реакции, които може да са възникнали вследствие операция, лъчетерапия и/или системно лечение. Честотата на контролните прегледи и изследвания се определя в зависимост от стадия на рака при първоначалното му диагностициране и лечението, което сте преминали. След проведена операция при стадий I-III недребноклетъчен рак на белия дроб, обикновено наблюдението се извършва на всеки 6 месеца през първите 2 години и след това веднъж годишно. На всеки 6 месеца може да бъде направена компютърна томография. След лечение на метастатично заболяване, в зависимост от Вашето състояние, проследяването може да бъде на всеки 6-12 седмици, за да може терапията с втора линия да започне незабавно, ако е необходимо. Ако сте получили мултимодална терапия за III стадий на заболяването, вероятно ще се направи скенер на мозъка, за да се следи за развитие на мозъчни метастази.

За съжаление, възможно е ракът да се завърне (да рецидивира). Понякога малки зони с наличие на ракови клетки не са били локализирани и респективно, не са били третирани. С течение на времето броят на тези клетки се увеличава дотолкова, че могат да се открият при изследване или предизвикват симптоми.

Хората, които са развили рак на белия дроб, са с по-висок риск от развитие на нов белодробен рак. Контролните изследвания проследяват както за признаци на рецидив, така и за развитие на нов рак на белия дроб.

Рецидивиралият рак обикновено се разглежда като метастатичен и за лечението му често се избира подход включващ химиотерапия с други лекарства, а за някои пациенти може да бъде подходящо приложение на таргетна терапия или имунотерапия. Може да се наложи да преминете нова биопсия, която да спомогне за преценката дали се касае за рецидив или за нов тумор, както и да послужи при повторно изследване за мутации в EGFR гените, ако е необходимо.

Все още няма открит метод, който да гарантира, че няма повече да се разболеете от рак, но има неща, които можете да направите, за да намалите риска.

  • Спрете употребата на тютюневи изделия. 

Ако сте пушач, важно е да спрете пушенето веднага, тъй като това може да намали риска от рецидив. Така се намалява и риска от развитие на друг рак на белия дроб, което е особено важно за хора с ранен стадий рак на белия дроб. Разбира се, спирането на тютюнопушенето може да има и други ползи за здравето, включително намаляване на риска от някои други видове рак. Ако имате нужда от помощ при отказването от тютюнопушене, консултирайте се с медицински специалист.

Поддържането на максимално добро здравословно състояние след приключване на лечението за рак на белия дроб е по-важно от всякога. Други препоръки за запазване на добро здравословно състояние и намаляване на риска от повторно развитие на рак:

  • Избягвайте ситуации, в които сте пасивен пушач.
  • Избягвайте повишаване на телесното тегло.
  • Бъдете физически активни, избягвайте заседнал начин на живот.
  • Ограничете максимално консумацията на алкохол.
  • Хранете се здравословно.
  • Посещавайте редовно своя лекар за контролни и профилактични прегледи.
  • Поддържайте връзка със семейството, приятели и с други хора, в сходна ситуация.

Материалът се публикува под редакцията на д-р Красимир Койнов.

Материалът е рецензиран от медицински експерт, за да се осигури медицинска точност и съобразеност с аудиторията.

Предназначен е да допълни информацията, която получавате от Вашия  лекар и никога не трябва да се смята за персонален медицински съвет. Винаги се консултирайте с Вашия лекар при въпроси за Вашето здраве.

BG-3359/12.2020