За откриването и диагностицирането на белодоробен карцином, се провеждат различни изследвания. С помощта на изследвания се  установява и дали ракът се е разпространил (метастазирал) в други части на тялото. За всички видове рак биопсията е единственият сигурен начин лекарят да установи наличието на такова образувание. Тя представлява вземане на малка част от туморна тъкан за изследване в лаборатория.

При избора на метод за диагностика в съображение влизат следните фактори:

 • размер, локализация и подозиран тип рак
 • оплаквания и симптоми
 • възраст и общо състояние
 • резултат от предходни изследвания

Преглед и медицинска история

Лекарят ще Ви зададе въпроси свързани с Вашата медицинска история (анамнеза), за да разбере какви са симптомите и рисковите Ви фактори. Лекарят ще извърши преглед за признаци на рак на белия дроб или друго медицинско състояние.

Освен преглед, за поставяне на диагнозата и определяне на стадия на заболяването могат да се проведат следните изследвания:

Образна диагностика

Образните изследвания са много важни за пациентите с рак на белия дроб. За поставяне на диагнозата информацията, която дават образните изследвания се оценява заедно с резултатите от кръвните изследвания, медицинската история, изследване на физическото състояние и резултата от биопсията. Така се проследява откъде води началото си туморът и дали е метастазирал.

 • Компютърна томография (КТ)

Методът на КТ позволява на лекарите да определят размера и локализацията на белодробния тумор, както и на метастазите (ако има такива). Компютър-томографът или скенерът е неинвазивно медицинско изследване, при което с помощта на рентгенови лъчи и компютърна обработка се изгражда детайлен триизмерен образ на различни органи или анатомични зони на човешкото тяло. Възможно е да се определи размерът на тумора. Силно се препоръчва използването на специално багрило, т.нар. контрастно вещество, за по-подробен изглед. Контрастното вещество може да се приложи интравенозно (във вената) или да се приеме перорално (през устата) под формата на течност или таблетка.

 • Позитронно-емисионна томография (ПЕТ-скенер)

С помощта на  ПЕТ-скенер се получават образи на различни органи и структури в организма. Обикновено се комбинира с КТ (компютърна томография). Малко количество радиоактивно захарно вещество се инжектира в тялото на пациента. Захарното вещество се натрупва в клетките, които имат нужда от най-много енергия. Тъй като раковите клетки използват много енергия за своя метаболизъм, радиоактивното захарно вещество се поглъща в по-големи количества именно от тях. След това с помощта на скенер се открива локализацията на тези клетки и се създава изображение.

 • Ядреномагнитен резонанс (ЯМР)

Методът на ЯМР също позволява на лекарите да определят местоположението на белодробния карцином и/или метастазите и да определят размерите на тумора. При този вид изследване се използват магнитни полета, а не рентгенови лъчи, за да се представи детайлно изображение на различни зони на тялото. Специално багрило, наречено контрастно вещество, се дава на пациента, за да се получи по-ясен образ. Контрастното вещество може да бъде инжектирано венозно или да се приеме перорално (през устата) като течност или таблетка. ЯМР не е подходящ за части на тялото, които се движат, каквито са белите дробове – те се движат с всяко вдишване и издишване. По тази причина ЯМР се използва рядко за оглед на белия дроб, но може да бъде много полезен при метастазиране на белодробния карцином в мозъка или костите.

 • Костна сцинтиграфия

При това изследване се използва радиоактивно вещество, което се натрупва в костите. То се инжектира венозно. След като навлезе в костите, веществото се следи чрез специални камери. Здравата кост изглежда по-светла на камерата, а увредените области, като тези с наличие на метастази, изпъкват.

Инвазивни процедури за доказване на белодробен карцином

 • Биопсия

При биопсията взетият материал се изследва под микроскоп, при което патологът установява видът на белодробния рак – дребноклетъчен или недребноклетъчен. При недребноклетъчен рак на белия дроб е от полза да е взет повече туморен материал, за да се определи подтипа му и да се проведат допълнителни молекулярни изследвания. Ако взетата туморна проба не е достатъчна за извършване на тези изследвания, може да се наложи извършване на нова биопсия.

 • Бронхоскопия

При извършване на бронхоскопия лекарят (хирург или пулмолог) прокарва тънка и гъвкава оптична тръбичка в устата или носа, минавайки през трахеята, и достига до белия дроб. По този начин може да се наблюдава вътрешността на белите дробове. Благодарение на различните приставки на тази тръбичка може да се вземе проба от тъкан или течност, които след това да бъдат изследвани в лаборатория от патолог. Преди процедурата на пациента се поставя лека местна упойка за намаляване на дискомфорта по време на бронхоскопията.

 • Иглена аспирационна биопсия/core биопсия

При това изследване се започва с обезболяване на кожата в областта, в която ще се извършва биопсията. Лекарят използва специална дълга игла, с която да добие част от нужната за изследване тъкан от белия дроб. Тази игла може да е по-тънка или по-дебела в зависимост от количеството тъкан, което трябва да бъде взето. Много често тази манипулация се прави под КТ- или рентгенов контрол и така се вижда прецизно движението на иглата в организма. Като цяло, core биопсията позволява да се вземе по-голямо количество материал, отколкото иглената аспирация.

 • Торакоцентеза

Тази процедура се извършва при наличие на течност в плевралната кухина. След локално обезболяване на мястото на извършване на торакоцентезата се прокарва игла в гръдния кош, течността се изтегля и след това се изпраща за изследване за наличие на туморни клетки.

 • Торакоскопия

Чрез малък срез на кожата на гръдната стена, хирург поставя специален инструмент и малка камера, която да подпомага изследването във вътрешността на гръдния кош. Пациентите имат нужда от обща анестезия (упойка) за тази процедура, но времето за възстановяване може да бъде по-кратко, тъй като разрезите, които се правят са значително по-малки. Тази процедура може да се извърши и чрез видео-асистирана техника и се нарича VATS (video-assisted thoracoscopic surgery).

 • Медиастиноскопия

При извършване на тази процедура хирург взема проба от лимфен възел от средната част на гръдния кош, зад гръдната кост. Тази процедура се извършва под обща анестезия в операционна зала.

 • Торакотомия

Тази интервенция се извършва също в операционна зала и пациентът е под обща анестезия. В този случай хирургът прави разрез на гръдния кош и директно преглежда белия дроб, като взима и проби от тъканта за изследване. Торакотомията е процедура, която хирурзите извършват най-често за оперативно отстраняване на тумор.

При дребноклетъчен карцином понякога могат да се извършват и следните процедури:

 • Аспирация и биопсия на костен мозък

Понякога се извършва при дребноклетъчен рак на белия дроб. Тези две процедури са сходни и често се провеждат едновременно за изследване на костния мозък. Костният мозък има две съставни компоненти – твърда и течна. Аспирацията на костен мозък е отнемане на малка част от течната компонента с помощта на игла. Биопсията на костен мозък е вземане на проба от твърдата компонента, след което пробите се изследват от патолог.  Аспирация и биопсия на костен мозък се извършва след прилагане на съответна анестезия, най-често от тазовата кост.

 • Кръвни тестове

Обикновено не се използват кръвни тестове, за да помогнат диагностицирането на дребноклетъчен рак на белия дроб. Въпреки това, изследователи изучават „свободно-плаващи“  ДНК от ракови клетки, които циркулират в кръвта и могат да бъдат установени чрез кръвен тест. Проучва се дали такива тестове могат да помогнат за откриване на молекулярни промени, които да бъдат използвани при планиране на лечението. Тези тестове често се наричат тестове за циркулираща туморна ДНК или „течна биопсия“.

Молекулярно изследване на тумора при недребноклетъчен рак на белия дроб

Лекарят може да Ви препоръча тестове, чрез които да се определят така наречените биомаркери - гени, протеини и други фактори, специфични за тумора.

Съществуват няколко гена, в които могат да възникнат промени и те да доведат до по-лесното разпространение и растеж на тумора. Тези генетични промени се откриват единствено в раковите клетки, но не и в здравите и не се унаследяват. Генни нарушения, които допринасят за развитието на рак на белия дроб, често засягат един или няколко гена, включително EGFRALKKRASBRAFHER2, ROS1, RET, MET и TRK. Тестове за тези генетични аномалии се извършват най-често в по-късните стадии на недребноклетъчен рак на белия дроб, но могат да се проведат и в по-ранните стадии на заболяването.

Резултатите от тези тестове могат да определят дали можете да получите таргетна терапия за конкретни генни нарушения.

Изследване за наличие на специфични протеини, PD-L1, по повърхността на туморните клетки може да помогне на лекаря при преценката дали определен вид имунотерапия може да е подходяща. PD-L1 са протеини, които възпрепятстват имунната система да унищожи рака. Съществуват някои видове имунотерапия, които блокират PD-L1 и по този начин позволяват на имунната система да атакува тумора.

След провеждане на всички диагностични изследвания, лекарят ще обсъди с вас резултатите. Ако диагнозата е рак, направените изследвания ще спомогнат в определянето на стадия (стадиране) и възможностите за лечение.

Локализация на първичния тумор

Белодробният рак произхожда от белите дробове. Много други видове рак водят началото си от други места в тялото и достигат белите дробове, когато метастазират. Поради тази причина, когато има раково образувание някъде, е важно да се открие къде е възникнало.

За да установи това, лекарят ще вземе предвид цялата налична информация – симптоми и медицинска история (анамнеза), физикален преглед, как изглежда туморът при образни изследвания – рентген и скенер, както и рисковите фактори, на които сте подложени. Патологът провежда съответните изследвания върху биопсичните материали, за да даде насока откъде е произходът на рака. Ако въпреки тези изследвания лекарят все още не може да определи произхода на рака, то тогава се приема диагноза „рак с неизвестно първично огнище“. Повечето схеми за лечение на метастатичен рак с неизвестно първично огнище, открит първо в гръдния кош, са същите, като прилаганите при метастатичен рак на белия дроб.

Справяне с диагнозата

За повечето пациенти тази диагноза действа изключително стресиращо. Много пациенти развиват тревожно разстройство, а понякога и депресия. Вие и Вашето семейство не бива да се притеснявате да изразите чувствата си пред лекари, медицински сестри, психолози, социални работници. Вашият екип е там, за да Ви помага; те са специално обучени за справяне с такива ситуации.

В допълнение към психоемоционалната подкрепа и информация, Вашият лекар може да Ви предпише лекарства против тревожност, а при необходимост и антидепресант. Лекарят може да ви насочи и към онкопсихолог, психотерапевт или социален работник.

Недребноклетъчен рак на белия дроб или Дребноклетъчен рак на белия дроб са сериозни диагнози. Въпреки това, пациентите трябва да вярват, че техните лекари ще се погрижат за тях по възможно най-добрия начин и да им предоставят възможно най-доброто лечение.


Материалът се публикува под редакцията на д-р Красимир Койнов.

Материалът е рецензиран от медицински експерт, за да се осигури медицинска точност и съобразеност с аудиторията.

Предназначен е да допълни информацията, която получавате от Вашия  лекар и никога не трябва да се смята за персонален медицински съвет. Винаги се консултирайте с Вашия лекар при въпроси за Вашето здраве.

BG-3359/12.2020

 

Медицински специалист ли сте?

Тази страница и информацията в нея е предназначена само за медицински специалисти. За да продължите, моля потвърдете, че сте медицински специалист.