Видове лечение при недребноклетъчен рак на бял дроб

След първоначалния шок от поставянето на диагноза „рак“ болният и близките му се сблъскват със следващата трудност, а именно – вземането на правилни решения по отношение на терапията. В съставянето на плана за лечение обикновено участва екип от различни медицински специалисти (мултидисциплинарен екип). При избор на терапия, медицинският екип ще вземе предвид редица фактори, например вида на раковото образувание и етапът на развитие, в което се намира. За да се почувствате по-комфортно с направения избор, е добре да бъдете възможно най-информирани за възможностите за лечение и за същността на самата диагноза, но е от изключителна важност да се доверявате само на достоверни източници на информация. Бъдете внимателни и избягвайте самостоятелните онлайн проучвания. Вашият лекар би могъл да Ви насочи към проверени източници или да отговори на Вашите конкретни въпроси.

Фактори определящи вида на терапията

Фактори свързани с пациента

  • Възраст
  • Общо здравословно състояние
  • Медицинска история
  • Тютюнопушене
  • Резултати от кръвни и образни изследвания

Фактори свързани с раковото образувание

  • Вид рак
  • Стадий
  • Разположение в белия дроб
  • Разпространение в други органи

Материалът се публикува под редакцията на д-р Красимир Койнов.

Материалът е рецензиран от медицински експерт, за да се осигури медицинска точност и съобразеност с аудиторията.

Предназначен е да допълни информацията, която получавате от Вашия  лекар и никога не трябва да се смята за персонален медицински съвет. Винаги се консултирайте с Вашия лекар при въпроси за Вашето здраве.

BG-3359/12.2020