Имунотерапията, наречена още биологична терапия, е метод, при който се засилват естествените защитни функции на организма с цел имунната система да разпознае и унищожи раковите клетки. Различни групи имунологични лекарства повлияват различни пътища на имунния отговор, които могат да бъдат важни в борбата с рака.  

  • Имунни чекпойнт инхибитори

Важна част от имунната система е способността ѝ да се пази от атакуване на нормалните клетки в организма. За да направи това, тя използва протеини тип „контролен пункт“ („чекпойнт“), разположени върху имунни клетки, които действат като превключватели. Тези протеини трябва да бъдат включени (или изключени), за да се активира имунен отговор. Раковите клетки понякога използват тези контролно-пропускателни пунктове, за да не бъдат атакувани от имунната система. Лекарствата, които са насочени към тези контролни пунктове (наречени имунни чекпойнт инхибитори), могат да се използват за лечение на някои хора с недребноклетъчен рак на белия дроб.

  • PD-1/PD-L1 инхибитори

Някои имунологични лекарства се прицелват в PD-1, протеин върху някои имунни клетки (наречени Т-клетки) или към PD-L1 протеина, който е свързан с PD-1 и се намира върху някои туморни и имунни клетки. PD-1 обикновено  предпазва клетките в организма от атакуване от имунните клетки. Чрез блокиране на PD-1 или на PD-L1, тези лекарства стимулират имунния отговор срещу раковите клетки, като по-този начин може да се намали размерът на туморите или да се забави растежът им. Приложението на различните представители на този клас лекарства е различно и те се използват в различни ситуации при лечение на недребноклетъчен рак на белия дроб - със или без химиотерапия; самостоятелно или в комбинация с друг тип имунна терапия; като част от първото лечение на напреднал НДРБД или при напреднал НДРБД, който е нараснал отново след проведено предходно лечение; при пациенти в стадий III, които не могат да преминат хирургична операция и химиотерапия с лъчетерапия или при пациенти в стадий III, чийто рак не може да бъде отстранен хирургично и успешно са преминали лъчехимиотерапия. Всички тези лекарства се прилагат чрез вливане във вена (интравенозна инфузия).

  • CTLA-4 инхибитори

Този тип имунологични лекарства повишават имунния отговор, но блокират друг протеин на Т-клетките, наречен CTLA-4, който обикновено спомага за контролиране на тяхната активност. Тези лекарства не се използват самостоятелно.


Материалът се публикува под редакцията на д-р Красимир Койнов.

Материалът е рецензиран от медицински експерт, за да се осигури медицинска точност и съобразеност с аудиторията.

Предназначен е да допълни информацията, която получавате от Вашия  лекар и никога не трябва да се смята за персонален медицински съвет. Винаги се консултирайте с Вашия лекар при въпроси за Вашето здраве.

BG-3359/12.2020