TNM система за стадиране 
Най-често използваният метод, който лекарите използват за стадиране на туморното заболяване, е TNM системата. Лекарите използват резултатите от изследванията на пациента, за да определят състоянието му:

 • Тумор (Т) – какъв е размерът на първичния тумор на гърдата? Какви са неговите биомаркери?
 • Лимфни възли (N)– дали туморът се е разпространил в лимфните възли и ако да– къде, какъв е размерът на туморното образувание в лимфния възел и колко лимфни възли са засегнати?
 • Метастази (М) – дали туморът се е разпространил в други части на тялото?

Изследването на биомаркери се използва, за да се открие дали туморните клетки на гърдата имат специфични рецептори (естрогенови, прогестеронови, HER-рецептори) 
 

„За рака на гърдата“-„Субтипове карцином на гърдата“ 

Резултатите от изследванията се комбинират, за да се определи стадият на раковото заболяване за всеки пациент.
Съществуват 5 стадия на рак на гърдата: 

 • стадий 0 (нула), който съответства на неинвазивен дуктален карцином „на място“ (ductal carcinoma in situ-DCIS)
 • стадии I до IV, които се използват за обозначаване на инвазивен карцином на гърдата 

Стадирането е общоприет начин за описване на състоянието на заболяването, което позволява отделните лекари да работят заедно с цел планиране на най-доброто лечение. 

Определянето на стадия може да бъде клинично или патологично. В първия случай то се базира на резултати от тестове (физикален преглед, мамография, ултразвук и ЯМР - ядрено-магнитен резонанс), извършени преди операцията. Патологичното стадиране се базира на изследване на материала взет по време на операцията. Резултатите обикновено са готови няколко дни след операцията. В повечето случаи патологичното стадиране осигурява най-голямо количество информация за определяне на прогнозата за пациента.
По-долу е представена подробна информация за всяка част от TNM системата за стадиране на рак на гърдата.

Тумор (T)
Използвайки TNM системата,  „Т“ в комбинация с буква или цифра (0 до 4) описва размера и локализацията на тумора. Размерът на тумора се измерва в сантиметри (един сантиметър приблизително се равнява на диаметърът на стандартен химикал или молив).
Стадиите могат да бъдат подразделени в по-малки групи с цел описване на тумора в още по-големи детайли:

ТХ: Първичният тумор не може да бъде оценен
Т0 (Т нула): Няма доказателства за злокачествен тумор в гърдата
Тis -отнася се за карцином in situ („на място“). Ракът е ограничен в млечните канали на тъканта на гърдата и не се е разпространил в съседната тъкан. Съществуват два типа карцином на гърдата in situ: 
      Tis (DCIS): Дукталният карцином in situ е неинвазивен рак, но ако не бъде отстранен, може да се развие по-късно в инвазивен рак на гърдата. 
    Tis (Paget): Болестта на Paget на гръдното зърно е рядка форма на ранен, неинвазивен рак, засегнал само кожните клетки на гръдното зърно, като може да се разпространи и до ареолата (пигментираната част около зърното на гърдата). Понякога болестта на Пейджет може да бъде в съчетание с инвазивен карцином на гърдата.
Т1: Туморът в гърдата е 20 милиметра или по-малък в най-широката си част. Този стадий може да бъде разделен на 4 подстадия в зависимост от размера на тумора.
T2: Туморът е по-голям от 20 милиметра, но не повече от 50 милиметра.
T3: Туморът е по-голям от 50 милиметра.
T4: Туморът попада в една от следните категории:
       T4a - туморът се е разпространил в гръдната стена  
       T4b – туморът се е разпространил в кожата 
     T4c – туморът се е разпространил в гръдната стена и кожата 
  T4d – представлява инфламаторен (възпалителен) карцином на гърдата.

Лимфни възли (N)

Буквата “N” в TNM системата за стадиране обозначава лимфните възли. Тези малки структури с бобовидна форма помагат в борбата с инфекции. Лимфните възли в близост до рака се наричат регионални лимфни възли. Регионалните лимфни възли включват: 

 • Локализираните в подмишницата, наречени аксиларни лимфни възли 
 • Локализираните под и над ключицата 
 • Локализираните под гръдната кост, наречени вътрешни мамарни лимфни възли 

Лимфните възли в останалите части на тялото са анатомично отдалечени от първичния тумор (дистални лимфни възли). 

Описание на N-стадиите:

NX: Лимфните възли не могат да бъдат оценени
 • N0: Съответства на едно от следните състояния:
 • нe е открит рак в лимфните възли. 
 • открити са малки групи от туморни клетки с размери не по-големи от 0,2 милиметра в лимфните възли. 
N1: Туморът се е разпространил в 1 до 3 подмишнични лимфни възли и/или във вътрешните мамарни лимфни възли.
N2: Ракът се е разпространил в 4 до 9 подмишнични лимфни възли или във вътрешните мамарни лимфни възли, но не и в тези разположени в подмишницата.
N3: Разпространен е в 10 или повече подмишнични лимфни възли или в лимфните възли под ключицата. Може също и да е разпространен във вътрешните мамарни лимфни възли.

Метастази (M)

Буквата „М“ в TNM системата дава информация за разпространението на тумора в други части на тялото (далечни метастази). При наличие на метастази ракът вече не може да се определи като ранен стадий или локално разпространен. 

M0: Няма данни за разпространение на тумора в други части на тялото.
M1: Съществуват данни за метастази в друга част на тялото, което означава, че туморните клетки са се разпространили в други органи.

Групиране на туморите в стадии 

Лекарите определят туморите от стадий I до стадий IIA като ранни стадии,  и туморите от стадий IIB до стадий III като локално авансирали.

Стадий 0 (нула): Описва рак, който е локализиран единствено в млечните канали на гръдната тъкан и не е разпространен в околната тъкан на гърдата. Нарича се още неинвазивен или ин ситу карцином (Tis, N0, M0).
Стадий IA: Туморът е малък, инвазивен и не е разпространен в лимфните възли (T1, N0, M0).
Стадий IB: Ракът е разпространен в лимфните възли, където туморното образувание е с размер по-голям от 0,2 милиметра, но по-малки от 2 милиметра. 
Или не съществува доказателство за тумор в гърдата, или той е 20 милиметра или по-малък (T0 или T1, N1mi-микрометастази с размери 0,2мм-2мм в лимфните възли, M0).
Стадий IIA: Отговаря на едно от следните състояния: 
 • Няма следи от тумор в гърдата, но ракът е разпространен в 1 до 3 подмишнични лимфни възли. Отсъстват доказателства за далечни метастази (T0, N1, M0)
 • Туморът е 20 милиметра или по-малък и е разпространен в 1 до 3 подмишнични лимфни възли (T1, N1, M0).  
 • Туморът е по-голям от 20 милиметра, но е по-малък от 50 милиметра, и не е разпространен в подмишнични лимфни възли (T2, N0, M0)
Стадий IIB: Отговаря на един от следните случаи: 
 • Туморът е по-голям от 20 милиметра, но не по-голям от 50 милиметра, и е разпространен в 1 до 3 подмишнични лимфни възли (T2, N1, M0).
 • Туморът е по-голям от 50 милиметра, но не е разпространен в подмишнични лимфни възли (T3, N0, M0)
Стадий IIIA: Туморът може да е с различни размери и е разпространен в 4 до 9 подмишнични лимфни възли или във вътрешни мамарни лимфни възли. Ракът не е разпространен в други части на тялото (T0, T1, T2/T3; N2; M0)
Стадий IIIA може и да се отнася до тумор с големина над 50 милиметра, който е разпространен в 1 до 3 подмишнични лимфни възли (T3, N1, M0).
Стадий IIIB: Туморът е разпространен в гръдната стена или е предизвикал подуване или улцерация (разязвяване) на гърдата; или е диагностициран като възпалителен карцином на гърдата. Карциномът може да е или да не е разпространен в до 9 подмишнични или вътрешни мамарни лимфни възли, но не е разпространен в други части на тялото (T4; N0, N1/N2; M0).
Стадий IIIC: Тумор с различни размери, разпространен в 10 или повече подмишнични, вътрешни мамарни лимфни възли и/или тези под ключицата. Ракът не е разпространен в други части на тялото (всяко T, N3, M0).  
Стадий IV (метастатичен): Туморът може да е с всякакви размери и е разпространен до други органи като кости, бял дроб, мозък, черен дроб, далечни лимфни възли или гръдна стена (всяко T, всяко N, M1).
Рецидив: Рецидивирал карцином е такъв, който се появява повторно след проведено лечение и може да бъде дефиниран като локален, регионален и/или далечен. Ако туморът рецидивира, трябва да се направят нови тестове, за да се изясни степента, с която той се е възвърнал. Тези тестове често са подобни на тези, които се използват за диагностицирането.

Материалът се публикува под редакцията на д-р Маргарита Таушанова

Материалът е рецензиран от медицински експерт, за да се осигури медицинска точност и съобразеност с аудиторията.

Предназначен е да допълни информацията, която получавате от Вашия  лекар и никога не трябва да се смята за персонален медицински съвет. Винаги се консултирайте с Вашия лекар при въпроси за Вашето здраве.
BG-5136/01.2022