Анатомия на млечната жлеза

Гърдата представлява чифтен орган, изпълняващ функцията на жлеза, като е съставена от млечни канали, мастна тъкан, нерви, лимфни и кръвоносни съдове, лигаменти и други видове съединителна тъкан. Зад гърдата са разположени гръдните мускули и ребрата. Мускулите и лигаментите поддържат разположението на гърдата.
В гърдата се намират жлези, които могат да произвеждат мляко. Тези млечни жлези се наричат лобули. Лобулите изглеждат като малки гроздчета, които са свързани със зърното посредством малки каналчета.
Кръглото поле от по-тъмно пигментирана кожа на гърдата се нарича ареола. Изпъкналата част на ареолата се нарича зърно.
Лимфата е прозрачна течност, която доставя на клетките вода и хранителни вещества. Тази течност помага и в борбата с микроорганизмите. Дренирането на лимфата се осъществява чрез лимфни съдове към лимфните възли в областта на подмишницата (аксила). Наричат се аксиларни лимфни възли.

Ракът започва своето развитие, когато здравите клетки в гърдата се променят, растежът им стане неконтролируем, образувайки маса от клетки, наречена тумор. Той може да бъде злокачествен (малигнен) или доброкачествен (бенигнен). Туморът е злокачествен, когато може да расте и да се разпространява в други части на тялото. Доброкачественият тумор може да расте, но не се разпространява в други части на тялото.

Как се разпространява ракът на гърдата?

Раковите клетки нямат поведението на нормалните клетки. Раковите клетки се различават от нормалните по следните особености: 

  • Първичен тумор

С времето раковите клетки образуват маса, наречена първичен тумор.

  • Инвазивен рак на гърдата

Раковите клетки може да не преминат отвъд млечните канали и лобулите на гърдата, като в този случай се говори за неинвазивен рак. Съществува и възможност раковите клетки да се разпространят в близките тъкани. Инвазивен рак на гърдата е този, който се разпространява от млечните канали или лобули в тъканта на гърдата или близко разположените лимфните възли.

  • Метастази

За разлика от нормалните клетки, раковите могат да се разпространят и да формират тумори в други части на тялото такова образувание се нарича метастаза. В този процес ракови клетки се отделят от първичния тумор и с кръвта или лимфата достигат по-далечни области, където могат да дадат начало на вторични тумори.

Разпространяването на тумора до близка част на тялото (например подмишничните лимфни възли), се нарича локална метастаза.
Разпространяването на тумора в далечна от първичния тумор част от тялото, се нарича далечна метастаза.
Ракът на гърдата може да метастазира в кости, бели дробове, черен дроб, гръбначен стълб или мозък. Въпреки, че може да метастазира, той все още се нарича рак на гърдата.

 

Видове рак на гърдата

Повечето видове рак на гърдата започват в млечните канали или делчетата и се наричат съответно дуктален и лобуларен карцином:

  • Дуктален карцином – започва да се развива в клетките, покриващи млечните каналчета, и е най-често срещания тип рак на гърдата.
Дуктален карцином „in situ” (“на място“) - DCIS – представлява неинвазивен тумор -клетките, обвиващи млечните каналчета, са се превърнали в ракови клетки, но не са се разпространили извън стените на тези каналчета в околната гръдна тъкан, и по тази причина те не могат да метастазират.
Инвазивен/ Инфилтриращ дуктален карцином - започва своето развитие в клетките, обвиващи млечните каналчета в гърдата, но за разлика от дукталния карцином, се разпространява  отвъд стените на тези каналчета и се разраства в околните тъкани на гърдата. В такъв случай е възможно да метастазира в други части на тялото чрез кръвта или лимфната система.
  • Инвазивен лобуларен карцином

Този тип рак на гърдата започва в делчетата (продуциращите мляко жлези), като може да метастазира. При него, за разлика от инвазивния дуктален карцином,  могат да възникнат трудности при откриване по време на физикален преглед и образна диагностика (например мамография).

  • Възпалителният рак на гърдата

Агресивно протичаща разновидност на рака, който обхваща само около 1-5% от всички случаи на рак на гърдата.

Субтипове рак на гърдата

Съществуват 3 основни субтипа рак на гърдата, които се определят след провеждане на определени изследвания върху проба от тумора. Тези изследвания ще помогнат на лекаря да се запознае с Вашето заболяване и да предложи най-ефективния план на лечение.
Чрез изследване  на  проба от туморната тъкан, може да се открие дали ракът е:

  • Хормон-рецептор положителен

Това е рак на гърдата, който експресира, т.е. туморните клетки образуват на повърхността на мембраните си рецептори за хормоните естроген (ER) и/или прогестерон (PR). По своята природа тези рецептори представляват белтъчни молекули, които се откриват в клетките. Туморите, които притежават естрогенни рецептори, се наричат естроген-положителни, а тези, които имат прогестеронови рецептори- прогестерон-положителни. Наличието дори само на един от тези рецептори определя туморът като хормон-положителен. Растежът на този тип рак зависи от хормоните естроген и/или прогестерон. Хормон-рецептор положителният рак може да се появи на всякаква възраст, но най-често се среща при жени след менопауза. Около 2/3 от случаите на рак на гърдата са положителни за естрогенни и/или прогестеронови рецептори. Тумори без тези рецептори се наричат „хормон-рецептор отрицателни“

  • HER2 положителен

Растежът на около 20% от различните типове рак на гърдата зависи от определен ген, наречен HER2 (рецептор 2 на човешкия епидермален растежен фактор).

HER2 е рецептор, чиято активация стимулира клетъчния растеж. Ракови клетки на гърдата, които имат по-високи нива на HER2 от нормалното, се наричат HER2-положителни. Тези тумори имат многобройни копия от гена за HER2 и следователно високи нива на HER2 рецептора (генът в структурата на ДНК кодира синтеза на HER2 рецептора). HER2-положителните тумори се развиват и разпространяват по-бързо от други типове рак на гърдата.
Тумори, които нямат или в много ниски нива имат HER2 белтък, се наричат HER2 отрицателни.

  • Тройно негативен рак на гърдата 

Ако туморът не експресира рецептори за естроген (ER), прогестерон (PR) и рецептор 2 на човешки епидермален растежен фактор-HER2, се нарича тройно негативен. Тройно негативният рак на гърдата съставлява около 15% от инвазивните видове рак на гърдата. По-често срещан е при жени под 40 годишна-възраст, или които имат BRCA1 мутация. 


Материалът се публикува под редакцията на д-р Маргарита Таушанова.
Материалът е рецензиран от медицински експерт, за да се осигури медицинска точност и съобразеност с аудиторията.
Предназначен е да допълни информацията, която получавате от Вашия  лекар и никога не трябва да се смята за персонален медицински съвет. Винаги се консултирайте с Вашия лекар при въпроси за Вашето здраве.
BG-5136/01.2022

 

Медицински специалист ли сте?

Тази страница и информацията в нея е предназначена само за медицински специалисти. За да продължите, моля потвърдете, че сте медицински специалист.