Това е лечение на рак, което използва лекарства за спиране растежа на раковите клетки чрез унищожаване на самите злокачествени клетки или чрез блокиране на деленето им. Химиотерапията се нарича системна, когато лекарството се приема през устата или се инжектира във вена/мускул, достигайки раковите клетки в цялото тяло. 


Материалът се публикува под редакцията на д-р Маргарита Таушанова

Материалът е рецензиран от медицински експерт, за да се осигури медицинска точност и съобразеност с аудиторията.

Предназначен е да допълни информацията, която получавате от Вашия  лекар и никога не трябва да се смята за персонален медицински съвет. Винаги се консултирайте с Вашия лекар при въпроси за Вашето здраве.
BG-5136/01.2022