При тази терапия се използват високоенергийни рентгенови лъчи или друг тип радиация, за да се унищожат раковите клетки или да се блокира растежът им. Външната радиационна терапия използва уред извън тялото, насочващ вълните към областта на тялото, където е разположен туморът. 


Материалът се публикува под редакцията на д-р Маргарита Таушанова

Материалът е рецензиран от медицински експерт, за да се осигури медицинска точност и съобразеност с аудиторията.

Предназначен е да допълни информацията, която получавате от Вашия  лекар и никога не трябва да се смята за персонален медицински съвет. Винаги се консултирайте с Вашия лекар при въпроси за Вашето здраве.
BG-5136/01.2022